2 Nisan 2008 Çarşamba

Virgül 117

Virgül'ün 117. sayısında, Nail Satlıgan'ın, Ernest Mandel'in yayınlanışı üzerinden otuz altı yıl geçtikten sonra Almanca aslından Türkçeye kazandırılan Geç Kapitalizm'i tanıttığı yazının ardından, Satlıgan çevirisiyle Mandel'in yine "Geç Kapitalizm" başlığını taşıyan yazısı yer alıyor. İrvin Cemil Schick ise E. Ahmet Tonak'ın Birgün gazetesindeki köşe yazılarından oluşan Aman, Piyasalar! İktisat, Küreselleşme, Medya adlı kitabını değerlendirdi.

Ahmet Eken, Mike Davis'in Gecekondu Gezegeni'ni ele aldığı yazısında şöyle diyor: "Yazar, eldeki verileri bir araya getirerek geniş bir dünya haritası çizmiş. İnsanların en son takatleriyle bir yerlere tutunmaya çalıştığı, kartondan tahtaya, biraz da tenekeden yapılmış evlerde barındığı, öksürük seslerinin bağrışmaları bastırdığı ve elektrikle aydınlanmayıp suyu olmayan 'lanetlilerin' boy gösterdiği bir harita." Yaşar Çabuklu ise, "kapalı yerleşme" adı verilen ve tüm dünyada giderek artan; belirli bir gelir düzeyi, yaşam tarzı ve tüketim alışkanlığına sahip insanların yaşadığı, alışveriş ettiği, tatil yaptığı mekânların mimarisinin korku ve paranoyaya nasıl ön ayak olduğunu ortaya koyuyor.

Virgül'ün bu ayki sayısında ayrıca iki söyleşi yer alıyor: Adnan Genç, bir süre önce Darıca Huzurevine yerleşen Orhan Koloğlu ile, yerleşme kararında rol oynayan arşivinin genişliği ve yeni çalışmaları hakkında konuştu. Mustafa Aldı ise, Saklı Günlükler adlı çocuk kitabı bağlamında fotoğrafçı Merih Akoğul ile görüştü.

[virgül]

Hiç yorum yok: